“Al encuentro con tu sombra” ( види оригинално )

(Umetnost fuge kao kontrapunkt životu)

Na samom kraju života
Dok zver obara pogled
Čovek ispituje pomrčinu

Satkan od vremea i razočarenja
Za susret sa svojom senkom
Neće todo biti bura –

Ko doživi svetlo u zvuku
Bez straha će ući u senku

Uspostavljajući muziku što je bila pre reči
Gde vlada neopozivo vreme

Prevod sa španskog: Dušica Nikolić Dann

Añadir comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *